Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podejmowanie działalności gospodarczej przez pielęgniarki i położne K 37/05

O stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z art. 2, art. 20, art. 22 Konstytucji RP;