Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Użytkowanie wieczyste - opłata roczna K 19/05

O stwierdzenie, że art. 17 b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w części, w jakiej obejmuje nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 i art. 75 ustr. 1 Konstytucji RP;