Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Krajowa Rada Sądownictwa - konstytucyjna pozycja K 28/04

O stwierdzenie, że art. 10 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku  o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw zmieniający art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa jest niezgodny z art. 10 i z art. 173 Konstytucji RP;