Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opodatkowanie turbiny wiatrowej jako budowli lub elementu budowli SK 6/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) w związku z art. 3 pkt 1, 3, За, 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) w związku z art. 1 ust. 1, art. 2 pkt 1, art. 9, art. 17 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961, w brzmieniu obowiązującym w 2017 r.),
z:
1)    art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „poprzez wprowadzenie definicji budowli, której rekonstrukcja wymaga sięgnięcia do dwóch ustaw pozapodatkowych i wielu zawartych w nich przepisów, w tym kwalifikacji zawartej w załącznikach (...)”,
2)    art. 84 i art. 217 w związku z art. 64 ust 3 Konstytucji „poprzez wprowadzenie definicji budowli obejmującej również elementy niebudowlane, których jednak wartość jest ponad dwukrotnie wyższa niż elementów budowlanych, przez co zakres opodatkowania jest trzy razy wyższy niż od budowli definiowanych według wcześniejszych i późniejszych przepisów (...)”,
3)    art. 2 w związku z art. 64 ust. 1-2 w związku z art. 84 Konstytucji, „ze względu na naruszenie praw ekonomicznych podatników przez wprowadzenie nadmiernie szerokiej definicji budowli powodującej trzykrotny wzrost poziomu opodatkowania tylko dla jednego jej rodzaju, to jest elektrowni wiatrowych (...)".