Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaległość podatkowa. SK 2/02

Sprawa połączona z SK 24/01 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 24/01)