Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady powoływania sędziów przez Prezydenta RP. SK 8/10

O zbadanie zgodności art. 55 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozumiany w ten sposób, że dopuszcza możliwość niepowołania sędziego przez Prezydenta, pomimo wniosku Krajowej Rady Sądownictwa w sposób, który miał miejsce w tej sprawie, a więc w szczególności na podstawie bliżej nieokreślonych kryteriów oraz bez podania żadnego uzasadnienia, z art. 179 Konstytucji RP, art. 179 w związku z art. 2 Konstytucji RP, art. 7 Konstytucji RP, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, art. 32 Konstytucji RP, art. 30 Konstytucji RP, art. 10 Konstytucji RP;