Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych. P 1/09

Sprawa połączona z P 117/08, P 118/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 117/08)