Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie skargi kasacyjnej na skutek spóźnionego doręczenia spowodowanego wadliwym zaadresowaniem przesyłki pocztowej SK 52/19

Wniosek o zbadanie zgodności art. 3986 § 2 w związku z art. 3985 § 1 w związku z art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.) w zakresie, w jakim „odmawia prawa do sądu na podstawie spóźnionego doręczenia skargi kasacyjnej na skutek wadliwego adresowania przesyłki pocztowej” z art. 45 Konstytucji RP.