Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu gospodarczym wskutek niezachowania warunków formalnych. SK 53/08

O zbadanie zgodności art. 4798a § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie, w jakim przepis ten nakazuje odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu gospodarczym, któremu nie można nadać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, jeżeli został wniesiony przez profesjonalnego pełnomocnika, z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1, Konstytucji RP;