Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń SK 29/14

Skarga konstytucyjna o zbadanie konstytucyjności:
1) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w zakresie, w jakim:
a. uzależnia on wzrost kwoty, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od stanu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na dzień 30 czerwca 2006 roku,
b. uzależnia on wzrost kwoty, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2007 (na cały rok 2007),
z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 i art. 2 Konstytucji RP;
2) art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń  w zakresie, w jakim:
a. uzależnia on wzrost kwoty, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od uzyskania środków finansowych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy;
b. uzależnia on wzrost kwoty, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, od zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2008 (na cały rok 2008),
c. wskazuje jako wysokość środków finansowych należnych w roku 2008 równowartość środków przekazanych na wzrost tej kwoty w roku 2007, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy,
z art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP.