Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo podatkowe - orzeczenie sądowe a ugoda sądowa SK 51/06

O zbadanie zgodności art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 20 maja 2003 roku z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1, art. 217 oraz art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim różnicuje sytuację prawną obywatela (na gruncie prawa podatkowego), w zależności od tego, czy źródłem jego dochodu jest orzeczenie sądowe czy ugoda sądowa;