Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przekazanie osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania – brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie terminu przekazania SK 36/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 607n § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.) w zakresie, w jakim „nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu przejęcia osoby ściganej na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania, a także nie zawiera możliwości odpowiedniego stosowania art. 252 tej ustawy”; 

2) art. 607l § 3 ustawy wymienionej w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim „nie przewiduje obok zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie przekazania osoby ściganej na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania, możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie przedłużenia terminu do przekazania osoby ściganej wydanego na podstawie art. 607n § 2 tej ustawy”;

z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 78 oraz art. 176 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.