Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zachowek P 56/11

Czy art. 991 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 i art. 47 Konstytucji RP;