Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie biernego prawa wyborczego. K 3/08

Sprawa połączona z K 66/07 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 66/07)