Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego. SK 11/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim uzależnia prawo do ponownego przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku w celu uwzględnienia w podstawie wymiaru aktualnej wyższej wysokości wynagrodzenia ubezpieczonego pracownika, od kryterium „między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe";

2) art. 43 powyższej ustawy z art. 67 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim uzależnia prawo do ponownego przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku w celu uwzględnienia w podstawie wymiaru aktualnej wyższej wysokości wynagrodzenia ubezpieczonego pracownika od kryterium „między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe";

3) art. 43 powyższej ustawy z art. 32 ust. 2 oraz art. 33 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do ubezpieczonej pracownicy w okresie przed porodem i po porodzie, a przez to uniemożliwia uwzględnienie w podstawie wymiaru przysługującego jej zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego) podwyżki wynagrodzenia przyznanej jej w okresie poprzedzającym miesiąc, w którym wystąpiło zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia chorobowego; 4) art. 43 powyższej ustawy z art. 71 ust. 2 i art. 18 Konstytucji RP w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do ubezpieczonej pracownicy w okresie przed i po porodzie oraz w okresie opieki nad dzieckiem, a przez to uniemożliwia uwzględnienie w podstawie wymiaru przysługującego jej zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) podwyżek wynagrodzenia przyznanych jej w okresie poprzedzającym miesiąc, w którym wystąpiło zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia chorobowego.