Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenia odszkodowawcze członków spółdzielni SK 34/01

O stwierdzenie niezgodności:

- przepisu art. 188 § 2 ustawy z 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze, w zakresie w jakim ogranicza on wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, z przepisami art. 2, art. 24, art. 30, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 45 ust. 1, art. 58 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

- art. 196 § 1 prawa spółdzielczego z powołanymi wyżej przepisami konstytucji, w zakresie w jakim wyłącza on dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na podstawie prawa cywilnego z tytułu naruszenia art. 193-195 prawa spółdzielczego;