Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo prasowe; zasady publikacji odpowiedzi lub sprostowania - sankcja karna za odmowę publikacji; brak definicji sprostowania i dopowiedzi K 41/07

O zbadanie zgodności art. 46 ust. 1 w związku z art. 31, 32 ust. 1-6 oraz 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe z art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji RP;