Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad samorządem adwokackim. K 4/08

O zbadanie zgodności:

1) art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze dodanego przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 marca 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 2, art. 7, art. 17 ust. 1 Konstytucji RP oraz z zasadą pomocniczości, wyrażoną w preambule Konstytucji RP;

2) art. 13a ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze dodanego przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 marca 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji RP oraz z zasadą pomocniczości, wyrażoną w preambule Konstytucji RP;

3) art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 marca 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw oraz art. 95c pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 marca 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim odwołuje się do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji RP;