Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji z powodu długotrwałego zalegania przez właściciela lokalu z zapłatą należnych opłat. P 21/10

Czy art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali w zakresie, w jakim przewiduje uprawnienie wspólnoty mieszkaniowej do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości z powodu długotrwałego zalegania przez właściciela lokalu z zapłatą należnych od niego opłat jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;