Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchylenie zwolnienia z podatku dochodowego osób prawnych, prowadzących zakłady pracy chronionej SK 30/07

O zbadanie zgodności art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z art. 2, art. 32, art. 64 ust. 2, art. 69  Konstytucji RP;