Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niezaskarżalność orzeczenia w sprawie odmowy przyznania pełnomocnika z urzędu SK 35/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 81 w związku z art. 88 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim „nie zawierają możliwości zaskarżenia orzeczenia Sądu wydanego w trybie art. 81 § 2 k.p.k. - w związku z wnioskiem skarżącego na podstawie art. 87 § 1 k.p.k. - o odmowie zmiany pełnomocnika ustanowionego z urzędu,
z art. 78, art. 176 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.