Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie cywilne - prawo do sądu SK 1/05

W sprawie zgodności art. 386 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 178 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP;