Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochody jednostek samorządu terytorialnego K 30/04

Sejmik Województwa Mazowieckiego wnosi o stwierdzenie zgodności art. 6 ust.2 i art 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, art. 55g i art 55h ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o służbie medycyny z art.2, 32 i 167 Konstytucji RP;

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wnosi o stwierdzenie zgodności:

1) art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 165 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;

2) art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w brzmieniu nadanym przez art. 58 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;

3) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy w brzmieniu nadanym przez art. 62 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;

4) art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym w brzmieniu nadanym przez art. 70 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP;