Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak obowiązku uzasadnienia przez sąd postanowienia o oddaleniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych złożonego do sądu drugiej instancji i rozpoznanego przez ten sąd po raz pierwszym SK 73/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

a)    art. 357 § 2 1 w związku z art. 391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.) w związku
z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, ze zm.) z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji,
b)    art. 112 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, ze zm.) z art; 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji.