Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kp 10/09

O zbadanie zgodności:

I. całości ustawy z art. 2 Konstytucji RP - polegającą na niezachowaniu norm obowiązujących przy tworzeniu prawa,

II. całości ustawy z art. 2, art. 20, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1, art, 64, art. 92 ust. 1 i art. 93 ust. 1 Konstytucji RP,

III. a w przypadku gdyby Trybunał Konstytucyjny nie uznał zasadności powyższego wniosku, o stwierdzenie niezgodności z przepisami Konstytucji następujących przepisów ustawy:

1) art. 7, art. 8 ust. 2 i ust. 3, art. 21, art. 51 ust. 1 i ust 3 - 7, art. 53 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 86 - z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 58 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2) art. 4, art. 17 pkt 1, art. 20, art. 24 ust. 5, art. 30 ust 2, art. 32, art. 43, 44 ust. 1, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 2, art. 64 ust. 2 - z art. 2, art. 20 , art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

3) art. 7 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, art. 18 ust. 4 i ust. 5, art. 21 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4, art. 87 - z art. 2 Konstytucji RP ,

4) art. 18 ust. 5, art. 24 ust. 6, art. 46 ust. 3 i art. 64 ust. 3 - z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP,

5) art. 54 ust. ł w zakresie w jakim pomija wśród funduszy własnych Kasy Krajowej fundusz stabilizacyjny - z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP,

6) art. 71 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 pkt 2, art. 72, art. 73, art. 76, art. 78 ust. 3 i art. 79 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 - z art. 2, art. 12 i art. 58 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

7) art. 91 ust. 1 i 2 - z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP,

8) art. 93 - z art. 2 Konstytucji RP,

9) art. 7 ust. 6 ustawy - z art. 93 ust. 1 Konstytucji RP;

3 marca 2011 roku Prezydent RP złożył wniosek o ograniczenie wniosku złożonego w dniu 30 listopada 2009 roku w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do zarzutów niezgodności:

1) art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z art. 2, art. 20, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą lex retro non agit;