Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie byłego właściciela lub jego spadkobiercę prawa dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, na której nie zrealizowano celu wywłaszczenia SK 18/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  z: 

– art. 21 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

– art. 21 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

– art. 21 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1, w związku z art. 64 ust. 2, w związku z art. 2 Konstytucji RP;

– art. 21 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1, w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;

– art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.