Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada legalizmu U 2/03

O stwierdzenie zgodności § 4 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP oraz z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;