Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Egzamin maturalny; unieważnienie egzaminu SK 43/13

Sprawa połączona z SK 29/13, SK 31/13, SK 32/13, SK 33/13, SK 34/13, SK 35/13, SK 36/13, SK 37/13, SK 38/13, SK 39/13, SK 40/13, SK 41/13, SK 42/13 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 29/13)