Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie od podatku dochodowego dochodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. SK 15/13

O zbadanie zgodności:

1. § 5 ust. 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 2 listopada 2007 roku oraz w związku z art. 12 i art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych;

2. § 5 ust. 2a rozporządzenia RM w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 2 listopada 2007 roku oraz w związku z art. 12 i art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są niezgodne z:

a) art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 84, art. 87 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;

b) art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 84, art. 87 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;

c) art. 2 i 7 Konstytucji RP w związku z art. 84, art. 87 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;