Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawowe określenie odpowiedzialności karnej. SK 52/08

O zbadanie zgodności art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;