Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona konkurencji i konsumentów- ustalenie wysokości kary pieniężnej P 17/16

Pytanie prawne czy art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP.