Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Stypendium sportowe dla osoby nienależącej do właściwego polskiego związku sportowego SK 26/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 29 ust. 4, art. 32 ust. 1 zdanie drugie, art. 32 ust. 3 i 4, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1321, tj. w brzmieniu z 2015 r.) z art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 2, art. 8, art. 9, art. 37 ust. 1, art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 68 ust. 1-3 i ust. 5, art. 92 ust. 1 w związku z art. 1, art. 2, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9 Konstytucji RP,
2) § 2 ust. 1-2, § 2 ust. 4 pkt 2-4, § 4 ust. 2-4, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, 3 i 4, § 7 § 8, §  9  ust. 2 pkt 2-4 oraz § 9 ust. 3 pkt 2-6 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. poz. 1130, ze zm.) z art. 31 ust. 1 i 3 w związku z art. 47, art. 65 ust. 1, art. 73 i art. 68 ust. 5, art. 32 ust. 1-2 w związku z art. 2, art. 7, art. 73, art. 68 ust. 5 w związku z art. 1, art. 8 i art. 37 ust. 1, art. 7 w związku z art. 92, art. 63 w związku z art. 2, art. 7, art. 30, art. 37 ust. 1, art. 32 ust. 1 w związku z art. 2, art. 7, art. 58 ust. 1 Konstytucji RP.