Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zawieszenie postępowania prowadzonego w sprawie cywilnej. P 18/12

Sprawa połączona z P 17/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 17/12)