Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia Skarbu Państwa K 42/04

O stwierdzenie, że:

- art. 67 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego oraz art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa są niezgodne z art. 45, art. 77 ust. 2 i art. 218 Konstytucji RP;