Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Definicja budowli w prawie budowlanym; opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów traktowanych przez organy jako budowle SK 80/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w zakresie, „w jakim przepisy te umożliwiają opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów obudów górniczych, które nie są wymienione expressis verbis w ustawie Prawo budowlane - jako budowle”

z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji RP.