Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo dziedziczenia i własności SK 1/17

Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, czy:

1) art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

są sprzeczne z:

1. art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zw. z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,

2. art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zw. z art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,

3. art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zw. z art. 21 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji RP,

4. art. 2 Konstytucji RP.