Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. SK 2/13

O zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w zakresie w jakim uzależnia nabycie tego świadczenia od spełnienia warunku rozwiązania stosunku pracy - w domyśle na wniosek nauczyciela z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 67 Konstytucji RP;