Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wznowienia postępowania cywilnego na podstawie orzeczenia organu międzynarodowego oraz zaskarżenia postanowienia o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania SK 39/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 403 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.) w zakresie, w jakim „nie reguluje podstawy o wznowienie postępowania w postaci możliwości wznowienia postępowania cywilnego na podstawie orzeczenia organu międzynarodowego”,
z art. 2 w związku z art. 32 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
2) art. 3941 ustawy — Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim „nie reguluje możliwości zaskarżenia postanowienia o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania”,
z art. 32 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 176 ust.1Konstytucji.