Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania wynagrodzenia skazanego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. P 20/09

Czy art. 123 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy jest zgodny z art. 65 ust. 4 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 oraz art. 32 Konstytucji RP;