Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Charakter wkładu wniesionego wskutek konwersji wierzytelności na akcje lub udziały SK 23/06

O stwierdzenie, że art. 12 ust. 7, art. 15 ust. 1j pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych jest niezgodny z:

1. art. 2 Konstytucji RP;

2. art. 32 Konstytucji RP;

3. art 64 ust. 2 Konstytucji RP;

4. art. 84 Konstytucji RP;