Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Proces ustawodawczy; brak notyfikacji projektu ustawy P 28/14

Sprawa połączona z P 15/14, P 17/14 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 15/14)