Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwość a nie obowiązek odstąpienia od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego w całości lub w części w przypadkach szczególnie uzasadnionych; brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego wydanego przez NSA SK 33/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 207 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 2 Konstytucji RP;

2) art. 194 i art. 227 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.