Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

podatek dochodowy od osób prawnych SK 1/02

O stwierdzenie, że przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2a ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych naruszają przepis art. 2 Konstytucji RP, w zakresie w jakim obejmują obowiązkiem podatkowym różnice kursowe powstałe przy przeliczeniu kapitałów (funduszy) banków zagranicznych (bądź ich oddziałów) zgodnie z dyspozycją art. 177 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe;