Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie fizjoterapeutów – zróżnicowanie wynagrodzeń pracowników uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej K 26/20

Wniosek o zbadanie zgodności:
1)    art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP,
2)    § 2 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie  ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z art. 32 i art. 2 Konstytucji RP,
3)    § 2 ust. 1, 2 pkt 4 i 5, ust. 3 oraz ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z art. 32 i art. 2 Konstytucji RP.