Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do informacji publicznej K 17/05

O stwierdzenie niezgodności art. 5 ust. 2 zd. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej z art. 31 ust. 3, art. 47 i art. 61 ust. 3 i 4 Konstytucji RP;