Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do badania istnienia przesłanek do wniesienia skargi konstytucyjnej osobom niebędącym sędziami Trybunału Konstytucyjnego SK 13/19

Sprawa połączona z SK 6/18 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 6/18)

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 123 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnegoz art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 175 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 39823 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnegoz art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.