Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe SK 34/03

O stwierdzenie niezgodności art. 32 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy z 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 2, art. 7 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;