Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenia odszkodowawcze związane z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. SK 3/09

O zbadanie zgodności art. 471 w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z:

1. art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP - zaskarżone przepisy wyczerpują wszelkie roszczenia wynikające z bezprawnego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, wyłączając tym samym dochodzenie innych, dalej idących niż określone w art. 471 kodeksu pracy roszczeń odszkodowawczych;

2. art. 77 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP - zaskarżone przepisy zamykają drogę sądową do dochodzenia innych, dalej idących niż określone w art. 471 kodeksu pracy roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem;