Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przewlekłość postępowania sądowego SK 43/14

Sprawa połączona z SK 28/14 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 28/14)