Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zrzeczenie się obywatelstwa SK 12/02

O stwierdzenie, że art. 1, 16, 20 oraz art. 27 ust. 2 ustawy z 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym naruszają postanowienia art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;